Tugra Restaurant

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir:

Ziyaret etmekte olduğunuz bu sitedeki her türlü yazılı ve görsel içerik, bilgi ve belge, logo-ticari marka, www.tugrarestaurant.com şeklindeki alan adı, yazılı teknik veriler ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet hakları ve diğer haklar, Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş. (Kısaca “Çırağan Sarayı” ve/veya “Şirket”)’ye aittir ve yasal koruma altındadır. Bunların Çırağan Sarayı’nın önceden yazılı ve açık izni olmaksızın kısmen veya tamamen kullanımı, uyarlanması, kopyalanması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, teşhiri, değiştirilmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması ve satılması yasaktır. Ancak, bu sitede açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar, kâr amacı ve ticari amacı olmaksızın siteden bilgi indirebilirler ve yazıcıdan çıktı alabilirler.

Kullanıcılar, sitede bulunan formlar aracılığı ile kişisel bilgi göndermeleri halinde, gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere, bu bilgilerin Çırağan Sarayı ile iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan yararlanılabilmesi için veya hukuken meşru menfaatler için saklanmasını ve kullanımını kabul etmektedirler. Çırağan Sarayı, bu kişisel bilgileri gizli tutar ve bu bilgileri ticari amaçla 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmaz. Bununla birlikte kullanıcılar, kişisel bilgilerinin Çırağan Sarayı tarafından kısıtlı amaçlar için (rezervasyon bilgilendirme, değişiklik bildirimi vb.) kullanılabileceğini kabul ederler. Bu hususta sitede yer alan KVKK Aydınlatma Metni’nin kullanıcılar tarafından dikkatle okunması tavsiye edilmektedir. Çırağan Sarayı, kullanıcıların kişisel bilgilerinin sitede sunulan KVKK Aydınlatma Metni ve yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar tarafından verilen kişisel bilgilerin ve yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirler, Şirketimiz veya iş ortağı olan kuruluşlarca alınmaktadır.

Sitemizde rezervasyon, hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Kullanıcılar ile, kanunlara uygun şekilde, hizmetlerimize ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla bilgilendirme için Şirketimizce SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefon, e-posta ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, kullanıcılara ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Böyle bir durumda Çırağan Sarayı tarafından kullanıcıların ayrıca açık rızası alınacaktır.

Sitede dolaşımı kolaylaştırmak ve ziyaret yapan kullanıcıların sayılabilmesi için cookie (çerez)'ler kullanılabilir. Kişisel veri toplamaya yönelik olmayan bu çerezleri çeşitli tarayıcılar engelleyebilmektedir. Bu izleme teknolojisini devre dışı bırakmaya programlanmış tarayıcı kullanan kullanıcılar sitenin bazı bölümlerine erişemeyebilecektir. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çırağan Sarayı, bu sitede direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere, bilgi verme amacıyla bağlantı (link) verebilir. Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde bu sitelerin kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları,

kullanım, iletişim ve kişisel veri işleme şartları geçerlidir; Site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Çırağan Sarayı’nın hiçbir denetim ve kontrolü olmadığı için, ulaşılan sitelerdeki bilgilerin yanlışlığı, bu yanlış bilgilerin kullanımı veya sitelerin gizlilik-güvenlik politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaflardan ve doğrudan ve/veya dolaylı zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Çırağan Sarayı, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme veya yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer siteler için de geçerlidir.

Çırağan Sarayı, sitenin veya işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Çırağan Sarayı, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Kullanıcıların işbu site kullanım şartlarını okumamış ve/veya şartlara uygun davranmamış olması nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından Çırağan Sarayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar; siteyi ziyaret etmekle bu şartlarla bağlı olduklarını açıkça kabul etmiş sayılırlar.