Tugra Restaurant

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş. olarak 6563 sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun", "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, ticari elektronik iletiler hakkında sizleri bilgilendirmek ve ticari elektronik ileti onayınızı alarak ve sizlere bu şekilde ulaşarak, daha iyi hizmet sunmayı amaçlamaktayız.

1. Bilgilendirme Metni:

Ticari elektronik ileti; telefon, elektronik posta, kısa mesaj, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade etmektedir. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İleti Yönetim Sistemi ("İYS") üzerinden alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek ve İYS üzerinden her zaman reddedebilirsiniz.

İşbu, "Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay Metni", Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Onay Metni:

İşbu metin ile, "Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni" ve eki olan "Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay Metni" kapsamında, cep/ev/iş telefonu, mail adresi gibi iletişim bilgilerimin, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi için alındığı, iletişim tercihlerimi istediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin değiştirebileceğim, göndereceğiniz elektronik iletilerde (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) ilgili linke tıklayıp ret bildiriminde bulunarak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim, ancak yasal olarak zorunlu iletişimlerin her halükarda devam edeceği hususlarında bilgilendirildim.

Bu çerçevede, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, kampanya, indirim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.’nin, tarafıma SMS/kısa mesaj, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti göndermesine izin ve onay veriyorum.

Adres: Çırağan Cad. No: 32 Beşiktaş-İstanbul
Telefon: 0 212 326 46 46
E-Posta: diningreservations.ciraganpalace@kempinski.com
İnternet Adresi: tugrarestaurant.com